Tech College, Aalborg

Tech College, Aalborg

Bygherre

Tech College - Aalborg

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2013 -

Opgavens omfang

Stor ny masterplan for Tech College Aalborgs fremtidige udvikling

Rådgivningens omfang

Idéudvikling & Masterplan

VIL DU VIDE MERE?

Jakob Thiel

Tegnestueleder,

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA

​Masterplanen som udviklingsværktøj

Tech College Aalborg står overfor en omfattende udvikling i de kommende år. Elev tilstrømningen øges, nye uddannelser kommer til og de pædagogiske modeller undergår store forandringer. Det kræver fysiske ændringer, samling på Campus og visionære planer for fremtidig udbygning.

Værktøjet til at samtænke og udvikle problemstillingerne er en masterplan, som beskriver behov og muligheder over de næste mange år. En plan der er dynamisk og robust, og som tegner rammer for kendte behov, og for de som dukker op i takt med, at undervisningen og samfundet udvikler sig.

Det er en plan som kræver en samarbejdsproces som udfordrer ”det vi plejer”.

Sammen med Tech College stillede vi spørgsmålet: ”MASTERPLANLÆGNING – HVORFOR?” og svarene samlede sig i 7 guidelines under overskriften ”Masterplanen er styringsredskabet til”:

+ At udvikle en ny identitet – ”Tech Future” – erhvervsskolernes ”State of the art?

+ At samtænke skolens udviklingsbehov i det lange perspektiv

+ At klarlægge udbygningsmuligheder, som kan samle Tech College på Campus

+ At udfordre og kvalificere de fysiske rammer overfor de pædagogiske målsætninger

+ At klarlægge ambitioner for indeklimaet, energieffektiviteten og den tekniske standard

+ At indtænke og synliggøre bæredygtighed og grøn profil i ”Tech Future”

+ At skabe samlet overblik over udviklingens økonomiske konsekvenser

Resultatet er samlet i projektet ”Masterplanlægning – hvorfor?”, som analyserer eksisterende bygningsmassers omfang og planlægningsmæssige bindinger, deres potentialer og mangler sammenholdt med skolens anslåede udbygningsbehov, behovet for teknisk udvikling, it-udvikling og mål for bæredygtighed. Alt sammen indskrevet i et ambitiøst pædagogisk perspektiv og en realistisk økonomisk sammenhæng.

Planen anviser udbygningsmodeller, der tilsammen kan øge bygningsmassen på Campus med knap 50%, samtidig med, at eksisterende arealers anvendelighed og attraktivitet øges væsentligt - og ikke mindst samtidig med at lange, ineffektive kommunikationsgange indrettes og ”kortsluttes” med nye mødepunkter og pædagogiske rum, hvor viden og socialt liv mødes og udveksles på kryds og tværs og mellem fløje og etager..

Samtidig viser planen, hvordan der skabes et nyt attraktivt Campus med fysisk sammenhæng mellem de 2 naboområder på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej og med en ny samlende forplads i sammenhæng med skolens nye bygningsmæssige ”hjerte”, et helt nyt, udadvendt område i bygningsstrukturen, som tilfører social og faglig puls til skolens liv - og som sammen med de energirenoverede facader tegner en ny markant arkitektonisk profil mod omverdenen.

En så omfattende plan skal selvfølgelig kunne etapedeles så fleksibelt, at den til enhver tid kan afspejle skolens økonomiske muligheder. Det er anskueliggjort gennem en række visualiseringer, som viser nogle af de muligheder, som svarer på allerede erkendte behov. Men samtidig rummer planen en fremtidssikrende fleksibilitet, så man over tid vil kunne bytte rundt på etaper, og gøre dem større eller mindre alt efter den fremtidige udviklings krav.

​Samarbejdet med Tech College var fantastisk spændende og udfordrende. For KAAI betød det endnu flere gode erfaringer med undervisningsinstitutioner i udvikling – og for Tech College betød det en udviklingsplan, som udstikker kursen og målretter energierne.

Planen er sat i søen - TECH FUTURE er på vej

Billedgalleriet vil blive opdateret undervejs i processen

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31