Nøvling Skole - Aalborg

Nøvling Skole, Aalborg

Bygherre

Aalborg Kommune

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2016-2017

Opgavens omfang

Totalrådgivning ved indvendig renovering

Rådgivningens omfang

Totalrådgivning

VIL DU VIDE MERE?

Jakob Thiel

Tegnestueleder, bygningskonstruktør

Master i Bygherrerådgivning

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA

​Nøvling Skole har fået opdateret deres læringsmiljø

Nøvling Skole har længe haft et stort behov for en omdannelse af skolen lokaler, således de blev tidsvarende læringsmiljøer for skolens elever. Derfor blev KAAI valgt som totalrådgiver fra første skitse til færdigt byggeri.

Med afsæt i Aalborg kommunes og Nøvling skoles ønsker om et forbedret læringsmiljø på Nøvling skole er der som baggrund for det udførte projekt gennemført workshops og byggeudvalgsmøder.

Byggeudvalget var sammensat af repræsentanter fra skolen, forældre fra skolebestyrelsen og Aalborg kommune.

Målet har været i fælleskab gennem åben dialog, arbejdsmodeller og tegninger at udarbejde dispositionsforslag til omdannelse af alle skolens arealer således, at de kan opfylde Nøvling skoles vision.

Nøvling skole er en 1-sporet skole fra 0-6 klasse med ca. 130 elever og godt 30 medarbejdere. Til skolen hører også DUS som har 65 børn fra 0.-3. klasse. Nøvling skole vil være et Børneunivers med en høj udnyttelsesgrad af lokalerne. Et Børneunivers der dagen igennem summer af aktiviteter, leg og læring.

Den fremtidige Nøvling skole understøtter eksperimenterende og problemløsende undervisning.

– Learning by doing - Det har været et gennemgående ønske i processen at gøre op med det dynamiske læringsmiljø. 

Et læringsmiljø hvor rummelighederne fordre arbejdet med differentierede læringsstile.

​​Nøvling Skole vil være et børneunivers, hvor der foregår leg og læring fra kl. 7-17 i én spændende varieret skoledag. Der skal være høj udnyttelsesgrad af alle arealer. Dette er gjort med specialdesignet inventar & rumforløb som giver fleksibilitet i skolens hverdag. 

Klasselokalet som traditionelt selvstændigt rum er afløst af hjemområder for de tre afdelinger, med mulighed for for-skellige læringssituationer. Skolen oplever allerede nu, at eleverne ved hvor og hvordan de lærer bedst. De nye læ-ringsmiljøer, vil skabe ideelle rammer for dette. Der er skabt forskellige lokalestørrelser med plads til henholdsvis 5, 10, 15, 25, 50 børn.

Skolen blev indviet november 2017 af selveste Kronprinsesse Mary som havde takket ja til en invitation tilsendt fra skolens elevråd.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31