Media Tech College, Aalborg

Media Tech College, Aalborg

Bygherre

Tech College - Aalborg

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2013-2014

Budget

16 mio. kr.

Opgavens omfang

Renovering af lokaler

Rådgivningens omfang

Totalrådgivning: idéudvikling, helhedsplan, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse

BEC Bygge Rating

Bygherrevurdering af MediaTech College

VIL DU VIDE MERE?

Jakob Thiel

Tegnestueleder,

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA​

Nye Studieforhold til Media College Aalborg

Eksisterende undervisningsarealer ombygges komplet, således de er fremtidssikret til de forøgede krav til undervisningen.

Den elektroniske versen og dermed også Media-College er i rivende udvikling, dette betyder for Media College forøgede krav til undervisnings- og arbejdsrum hvilket har medført et stort behov for en renovering af deres lokaler.

Kærsgaard & Andersen AS har været totalrådgiver for hele forløbet fra ide til ibrugtagning af de nyrenoverede lokaler. Undervisningsarealer er blevet ombygget således de også kan danne afsæt for morgendagens undervisningsformer. Indeklimaet overholder de strengeste gældende normer for luftkvaliteter i undervisningsbygninger og alle lysarmaturer er lavenergi LED.

Alle arealer er blevet opdateret således de er attraktive undervisningsarealer, der er ingen spildplads.

Bygningens gangarealer har fået specialdesignede fordybelsesmøbler- og grupperum samt undervisningsauditorium med integreret siddetrappe hvilket har tilført Media College en helt ny dimension.​

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31