Skipperen, Aalborg

Skipperen, Aalborg

Bygherre

Aalborg Kommune

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2017

Opgavens omfang

Skitseoplæg til udvidelse af Idræts- & kulturhus

Rådgivningens omfang

Skitsering

VIL DU VIDE MERE?

Jakob Thiel

Tegnestueleder, bygningskonstruktør

Master i Bygherrerådgivning

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA​

​Skitseoplæg til Skipperen, Idræts- & Kulturhus

”Et hus der lever 24-7, summer af liv og aktivitet, et samlingspunkt for området som kan rumme en mangfoldighed af funktioner og rumligheder. Huset skal naturligvis have en stor grad af funktionalitet, og skal også i kraft af inspirerende og kvalitetspræget arkitektur appelere til ophold og anvendelse, der rækker ud over traditionelle idrætsaktiviteter. Brugerne spænder på tværs af generationer, fra U5 fodboldspillere til 80-årige stavgængere, hvilket skaber en fin dynamik, som naturligvis skal afspejle sig i husets udformning”

Det nye hus skal opfylde et mangeårigt ønske og behov for at tilbyde nogle tidssvarende og indbydende rammer for fællesskab, kultur og idræt i området Skipperen. Dette ønske er udtrykt i fællesskab af de mange interessenter. Kvaliteten og værdien af huset sker netop i dette store alders og interessemæssige spænd.

Huset etableres som en udvidelse af de allerede eksisterende faciliteter på Provstejorden, faciliteter der i dag primært benyttes af AALBORG CHANG. En væsentlig del af projektets potentiale ligger gemt i de synergier der opstår ved en god og gennemtænkt sammenbygning af nyt og eksisterende. På den måde kan funktionaliteten af både nyt og eksisterende optimeres, hvilket skaber mest mulig værdi for alle brugere - over hele døgnet.

Den eksisterende klubhus bygning har en lang gloværdig historie og er blevet udvidet og moderniseret mange gange i tidens løb.

Huset har en enkelt og afdæmpet arkitektur med gode kvaliteter i både funktionalitet og udtryk, kvaliteter som bevares og understreges i forbindelse med udvidelsen.

Den nye bygning er umiskekendelig moderne i sin udformning, men på en måde hvor den ikke ”træder på” den eksisterende bygning. Det største volumen - selve salen - er trukket tilbage fra gadeflugt og facadelinien fra den eksisterende bygning, på den måde kommer de to bygninger til skalamæssigt at tale godt sammen.

Den nye bygninger er tænkt som et åbent og transparent hus, som ramme for det gode sociale møde og naturligvis mangfoldige kulturelle og fysiske aktiviteter. Et hus der er levende og inviterende at bevæge sig rundt i, med gode visuelle og fysiske sammenhænge med udearealerne og internt mellem de enklte rum.

Den nye bygning adskiller sig ligeledes i materialitet fra den eksisterende. Det nuværende klubhus fremstår meget sobert i hvidmalet murværk. Den nye bygning vil primært fremstå i træ - som over tid patinerer og vil fremstå i mange grå nuancer - i kombination med en indfarvet beton. Dette skaber både et tidsløst, venligt og robust udtryk og en meget lav drift af bygningen fremover.

Den samme enkle og robuste materialeholdning går igen i interiøret og skaber på den måde en god sammenhæng mellem inde ug ude.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31