COBRA, Endrup

COBRA, Endrup

Bygherre

Energinet.dk

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2016-2018

Budget

4.8 mia. kr. [samlet]

Opgavens omfang

Ny omformerstation i Endrup

Rådgivningens omfang

Totalrådgivning: Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

​Ny omformerstation i Endrup i forbindelse med COBRA

Det er 40 år siden, Danmarks elsystem senest blev forbundet med et nyt land - nu er der taget første spadestik til COBRA forbindelsen til Holland der skal i drift i 2019. KAAI er totalrådgivere for alle bygge- og anlægsarbejder ved den store omformerstation i Danmark, beliggende i Endrup ved Esbjerg. Stationen består af 4.500 m2 bygning med et tilhørende areal på 50.000 m2 hvor der udføres omfattende anlægs- og fundamentsarbejder.

Det første spadestik blev taget af minister Lars Chr. Lilleholt og bestyrelsesformand for Energinet.dk, Kim Andersen for den nye højspændingsforbindelse direkte til Holland. Projektet har fået navnet COBRA, og består af består af to parallelle søkabler, der bliver koblet til landkabler i hver ende. I Danmark kommer søkablet i land på Fanøs vestkyst. På Fanøs østkyst bliver det ført til Endrup ved Esbjerg. Den 325 km lange forbindelse vil i 2019 når den står færdig, være i stand til at sende strøm frem og tilbage mellem de Danmark og Holland. Kablerne mellem landene er ca. 13 cm. tykke og kan forsyne op til 700.000 husstande med strøm. Ved enden af kablerne bliver der opført en omformerstation, fordi jævnstrømmen skal omformes til vekselstrøm inden den sendes ud i nettet til forbrugeren.

KAAI har i mere end 20 år været rådgivere på en lang række bygge- og anlægsprojekter for Energinet.dk rundt i hele Danmark, og på baggrund af det langvarende og gode samarbejde, er der opnået en ganske betydelige kompetencer og erfaring med de store og komplekse bygge- og anlægsprojekter - på den baggrund blev KAAI tidligere på året valgt som totalrådgiver for opgaven i konkurrence med andre rådgivere, og efter en vellykket licitation er vi nu klar til at gå i jorden med første spadestik. I dette projekt som i mange andre, er det en stor gevinst med KAAIs tværfagelige sammensætning med både arkitekter og ingeniører i et indarbejdet team” udtaler projektchef Niels Andersen fra KAAI

Omformerstationen for COBRA forbindelsen er et meget stort projekt, der strækker sig over et grundareal på 50.000 m2, hvor der udføres omfattende anlægsarbejder og betonfundamenter, samt en omformerbygning på 4.500 m2 med en højde på 21 meter. Den store massive bygning er designet med beklædning af aluminiumsplader med varierende perforering som en landskabsabstration, for at opnå en visuel opløsning af det store bygningsvolumen, på samme måde som det tilsvarende store anlæg SK4 beliggende i Tjele ved Viborg der også har er opført med KAAI som totalrådgivere.

”For en lille nation som Danmark, der har masser af vindkraft, og som vil få endnu mere i fremtiden, bidrager stærke el-forbindelser mod nord og syd både til at holde elprisen nede og til at holde vindkraftens værdi oppe. Samtidig er forbindelserne til vores naboer et af de helt centrale virkemidler, der er med til at sikre, at vi kan indpasse mere og mere fluktuerende energi i vores elsystem og samtidig opretholde vores høje forsyningssikkerhed. Det er væsentligt, at vi har et velfungerende el-marked, hvor producenter kan sælge strøm, hvor efterspørgslen er størst” sagde Lars Christian Lilleholt, inden han satte spaden i jorden for Energinet.dk’s nye højspændingsstation.

COBRA forbindelsen koster 4,8 mia. kr. Heraf betaler Danmark 2,4 mia. kr. og EU har støttet projektet med 645 mio. kr. fra sin økonomiske genopretningsplan.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31