Erhverv & Industri

Sundheds- & Foreningshus, Gandrup

AAK Bygninger

Ombygning af Gandrup rådhus

Materielgård & Beredskabscenter, Haverslev

Rebild Kommune

Ny materielgård & beredskabscenter

COBRA, Endrup

Energinet.dk

Omformerstation i forbindelse med den nye COBRA forbindelse

Administrationsbygning, Nørager

Rebild Kommune

Ny administrationsbygning til Rebild kommune i Nørager

Kystvejen 17, Aarhus

BUPL

Skitseprojekt på renovering af prominent byggeri ved Aarhus havn

Horns Rev 3, Endrup

Energinet.dk

Udvidelse af station Endrup ved havvindmølleparken Horns Rev 3

Certificeret køleanlæg, Aalborg

Region Nordjylland

Rådgivning vedr. Tier IV køleanlæg til Region Nordjyllands datacenter

Forvaltningerne, Aalborg

AAK Bygninger

Totalrådgivning på nye kontorfællesskaber

Trekanten, Aalborg

AAK Bygninger

Renovering og tilbygning til Trekanten i Aalborg

Aagaarden, Aalborg

AAK Bygninger

Ombygning af Aagaarden samt redesign af ankomstarealerne

Mindested, Vadum

Det Danske Forsvar

Mindested til minde for faldne jægersoldater

Bionaturgasanlæg i Holsted

Bionaturgas Danmark

Konkurrence for nyt bionaturgasanlæg i Holsted

Vaske- & synshal, Aalborg

Det Danske Forsvar

Skitseprojekt på nye syns- & vaskehal til Aalborg kasserne

Lavenergibyggeri i Vietnam

Peoples Vommittee

Energieffektivt højhus i 9 etager i Ho Chi Minh City, Vietnam.

SK 4, Tjele

Energinet.dk

4750 m2 HVDC-bygning i Tjele ved Viborg

Søparken, Aalborg

Sundby Hvorup Boligselskab

Tilbygning med nye lokaler til Sundby Hvorup Boligselskab

GIS-bygning, Revsing

Energinet.dk

Gas-isoleret koblingsanlæg i Revsing ved Vejen

Aalborg Storcenter

ATP Ejendomme

Tilbygning på 3000m2 butiksareal, 1000m2 kælder og 4500m2 p-dæk

Kontek Muffehuse

Energinet.dk

Muffehuse til samling af tyske søkabler med danske landkabler

Den 3. Storebæltsforbindelse

Energinet.dk

Anlægsarbejder på begge sider af Storebælt. Samlet budget - 1,3 mia

Gl. Høvej, Nørresundby

Ole Bæk Pedersen ApS

Domicil for Tømrermester Ole Bæk Pedersen

Halkjærvej, Aalborg

M. Thomesen Støtt A/S

Domicil for entreprenørfirmaet M. Thomsen Støtt A/S

Nykredit, Hjørring

Nykredit Ejendomme

Indretning af nyt kundecenter i Metropol Center, Hjørring

Nykredit, Aalborg

Nykredit Ejendomme

Ombygning til storkontor; og bedre indeklima

Fremtidens Landbrug

Privat bygherre

1. præmie i Realdania-konkurrence.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31