Ravnkildevej, Aalborg Ø

Bygherre:

Plus Bolig


Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

​​

Periode:

2011-


Budget:

-


Antal boliger

128 stk.


Opgavens omfang:

Helhedsplan efterfuldt af renovering med ny topisoleret klimaskærm samt etablering af tidssvarende adgangsforhold med nærliggende private opholdsmuligheder.


Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning.

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner

Vegavej skal igennem en gennemgribende renovering

På Vegavej og Scheelsmindevej i Aalborg findes Plus Bolig afd. 57. Afdelingen er opført i 1967 og senere facaderenoveret i 1982. I dag står bebyggelsen på ny overfor et gennemgribende renoveringsbehov på grund af en lang række betonskader samt skader på facade og tag. Samtidig er der behov for at skabe tilgængelighed, bedre adgangsforhold, anvendelige og smukke grønne rum mellem husene, samt ikke mindst at højne bebyggelsens arkitektur i forbindelse med den foreslåede facaderenovering og de øvrige fysiske tiltag.


Vegavej og Scheelsmindevej, afd. 157-57, blev opført i 1967 som Conbox huse baseret på præfabrikerede betonelementer. Bebyggelsen er et resultat af byggebranchens industrielle udvikling i denne tid, som først og fremmest skulle løse den stigende boligmangel. Det var en byggeteknologisk innovativ tid, hvor blandt andet flere nye byggesystemer til etageboligbyggeri blev skabt. Et af de systemer var Conbox, et rationelt byggesystem baseret på betonelementbokse med relativt tynde vægge, og et bærende betonskelet. Systemet havde imidlertid en række svagheder, som bl.a. førte til en omfattende renovering af facader og tage i 1982.

Bebyggelsen består af 10 blokke med i alt 128 boliger bestående af 3- og 4- værelses lejligheder fordelt på 2 plan. Lejlighedernes størrelse og indretning rummer gode kvaliteter, og den fysiske fremtræden leder tankerne hen på traditionel dansk rækkehusbebyggelse, i denne udgave dog i form af etageboliger med vandrette lejlighedsskel, og med en både funktionel og æstetisk uheldig altangangs løsning på 1. sal.

Helhedsplanen lægger op til at der vil blive ændret på adgangsforholdende til boligerne. Adgang til boligerne på 1.sal sker i dag via et trappetårn placeret i den ene ende af blokkene. Herfra kommer man ud på en lang altangang, som visse steder er op mod 80 meter lang. På denne altangang færdes man langs med og tæt på facaden med direkte indkig til de rum, som vender ud herimod. Dette ses ikke som en kvalitet for bebyggelsen og derfor er der udarbejdet en ny plan for de fremtidige adgangsforhold til 1.sal.

Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan med ophold. Samtidigt dannes et privat ”vindfang” for boligen i stueetagen, hvorved der er mulighed for overdækket opbevaring af cykler, barnevogne, el-scootere mv.

+ På 1.sal dannes en privat altan/adgangsbalkon, som kan benyttes til ophold.

+ 1.sals boligerne tilføres herved samme høje grad af individualitet som boliger i stuen.

+ Alle indkigsgener fjernes.

+ Generelt bedre dagslysforhold i stueplan.

+ Trappens placering muliggør at adgang fra terræn til 1. sals boligen kan ske ved ny privat adgangs sti.

+ Der skabes en række nye funktionaliteter og kvaliteter for boligen i stueplan.

Derved vil problemerne fra den nuværende altangang blive fjernet samtidigt med at der tilvejebringes nye kvaliteter til den fremtidige bebyggelse. På modsatte side er de nye adgangsforhold forklaret.

Udskiftning af de eksisterende facadeelementer sammenholdt med etablering af de nye adgangsforhold muliggør et nyt og og karakterfuldt arkitektursprog, som vil tegne et helt nyt, attraktivt billede af bebyggelsen.

I det viste forslag indgår de bærende søjler i stueplan som grafiske elementer i facaden, der sammen med vinduerne og deres horisontale blændpartier skaber taktfasthed i facaden og kontrast til den foreslåede mørke beklædning af fibercementplader - her vist i 3 forskellige nuancer, der skaber et levende spil hen over facaden.

Vindueshullernes størrelse og placering forbliver uændrede, da de bagvedliggende rum forekommer velbelyste og fordi facadens betonkonstruktion vanskeliggør ændringer. Men det vurderes, at en omhyggelig detaljering af vinduespartierne med blændpartier, farvesætning o.l. vil kunne sikre facadens æstetiske kvaliteter.


De grønne uderum integreres med boligerne, således at der skabes attraktive individuelle opholdsterrasser på både 1.sal og i stuen. De nye afskærmede sektioner, som udgør vindfanget til den nederste bolig, vil være ideelle til at opbevare cykler, barnevogne samt el-scootere, der således kan opbevares tørt og sikker og er ude af syne i gadebilledet.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31