Skelagergårdene, Aalborg

Bygherre:

Hasseris Boligselskab, afd. 6


Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Underrådgiver

Bascon/Metropos [landskab]

Årstiderne arkitekter [bygning]

Periode:

2007-2011


Budget:

367 mio. kr.

Antal boliger

463 stk. reduceret til 393 stk.​

Opgavens omfang:

Etabering af ny, topisoleret klimaskærm, nye altaner og nye terrasser i stueetagen. Nye indgangspartier med nivearufri indgang og elevatorer ifm. de 110 nye tilgængelighedsboligerne. Nyt fællesareal i gårdene.


Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning: brugerinddragelse, skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn, byggeledelse og genhusning

Karakterblad

bygherrevurdering af Skelagergårdene

Presse

Nordjyske, den 5. oktober 2011

Byggeri + Ark​itektur, den 25. oktober 2009

Nordjyske, den 17. august 2009

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partne

Helhedsplan for nedslidt og belastet boligområde

Med totalrenoveringen af Skelagergårdene stod Kærsgaard og Andersen A/S, arkitekter og ingeniører overfor en kompleks proces. Ud over det meget store renoveringsarbejde skulle over halvdelen af beboerne blive boende under byggeriet.


Afdelingen Skelagergårdene under Hasseris Boligselskab, som er bygget i perioden 1970-1974, var meget nedslidt, havde et dårligt ry og var socialt belastet, hvilket en meget omfattende renovering være med til at rette op på. Skelagergårdene består af seks karreer med hver fire blokke i tre etager samlet omkring et fælles gårdrum. Med den store erfaring inden for alment boligbyggeri udviklede Kærsgaard & Andersen en helhedsplan for afdelingen.

Det handlede bl.a. om at gøre et socialt belastet område til et attraktivt sted med venteliste. Bebyggelsen ligger i ét af de mest attraktive områder i Aalborg, og arkitekturen er trods voldsom nedslidning som udgangspunkt interessant og værd at værne om. Som led i den fysiske renovering af bebyggelsen blev der også foretaget en omfattende social indsats i forhold til nuværende og kommende beboere og området som helhed.

Renovering, ombygning og modernisering

Da Kærsgaard & Andersen tilbage i 2007 startede projektet, var det et af de største og dyreste af sin art i Danmark.

Under renoveringen fik alle bygningerne en helt ny klimaskærm i et tidssvarende og indbydende arkitektonisk udtryk. Alle stuelejlighederne fik nye, afskærmede terrasser, og der blev etableret nye indgangspartier med niveaufri adgang og elevatorer i de bygninger, som nu rummer de mange tilgængelighedsboliger.

Med henblik på at gøre afdelingen mere attraktiv for bl.a. børnefamilier, blev alle et-værelses lejligheder inddraget og lagt sammen med nabolejlighederne. Det endelige antal boliger er således 393, hvoraf 110 er tilgængelighedsboliger.

Endelig blev der etableret et helt nyt fællesanlæg i gårdene. Beboerne har selv haft indflydelse på indhold og udformning, som nu indbyder til leg, ophold, fællesskab og sociale aktiviteter.

Beboerhåndtering under det omfattende byggeri

Kun en tredjedel af beboerne blev genhuset under byggeriet, så det var et meget stort antal beboere, der i lange perioder bogstaveligt talt boede på en byggeplads. Det krævede en særlig indsats fra Kærsgaard & Andersens side i forhold til beboerhåndtering og løbende beboerinformation for at sikre såvel en god styring som en god oplevelse undervejs i byggeriet. ”Men vi kan konstatere, at alt er lykkedes til fuld tilfredshed, og det tilskriver vi Kærsgaard & Andersens evne til at holde en god og konstruktiv dialog med beboerne – også, når det bliver svært”, udtaler direktøren fra Hasseris Boligselskab, Lars Brøndberg.

Tilfredshed hos bygherre, beboere og Aalborg Kommune

Efter endt renovering fremstår bebyggelsen som et særdeles attraktivt og moderne boligområde med stor beboertilfredshed. Som en ekstra ros er renovering af Skelagergårdene blevet præmieret af Aalborg Kommune for bl.a. arkitekturen, gårdmiljøerne og den generelle fornyelse. Læs mere her

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31