Ravnkildevej, Aalborg Ø

Bygherre:

Himmerland Boligforening


Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Underrådgiver

EFFEKT [arkitekt]

SLA [landskab]

BY+LAND [Landskab]

Periode:

2015-


Budget:

1.2 mia. kr. for alle 3 etaper


Antal boliger

247 stk. [etape 2]


Opgavens omfang:

Ny topisoleret klimaskærm samt etablering af tidssvarende udearealer med gode aktivitetsmuligheder.


Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning: skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse.

VIL DU VIDE MERE?

Brian Mumgård

Projektleder, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner

Ravnkildevej - en del af Kildeparken 2020

Himmerland Boligforening gennemfører i disse år en ambitiøs helhedsplan for en hel bydel i Aalborg Øst, hvor bæredygtighed er et gennemgående tema på alle parametre, som miljø, sociale forhold og økonomi.

Organisk køkkenaffald transporteres bort med spildevandet, som et eksempel på nytænkning, efter at have været igennem en køkkenkværn monteret under vasken. Det er bekvemt for beboerne, og sparer samtidig på indsatsen i affaldshåndteringen inden det organiske affald omsættes til en ressource, nemlig biogas ved rensningsanlægget.

Anden etape, der udgør 245 boliger ud af den samlede plan med i alt 1100 boliger og et budget på 1,2 mia. kr., er netop skudt i gang med KAAI/Kærsgaard & Andersen A/S som vindere af arkitektkonkurrencen i samarbejde med EFFEKT arkitekter og SLA landskabsarkitekter.

Infrastrukturen ændres

Bebyggelsesplanen er tidstypisk med en stor central parkeringsplads, som man ankommer til ad adgangsveje der alle ender blindt i bebyggelsen. Bebyggelsen har en enorm udstrækning og er uden særlige landmarks, så selv stedkendte ofte, om ikke farer vild, så i hvert fald momentant mister orienteringen.

I konkurrenceprojektet ændres de blinde adgangsveje, så de fremover bliver gennemgående, og de centrale parkeringspladser udraderes – i en bevidst strategi – af nyt infill byggeri. De nye boligveje føres ind mellem

blokkene med bolignær parkering, der understøtter nærmiljøet. Ankomst til boligerne kommer fremover til at vende ud mod den fælles ankomstvej, så beboerne har mulighed for at møde hinanden, og samtidig får de private haver på modsatte sider.

Med den ændrede ankomst ad boligveje mellem hver anden blok, udnyttes beliggenheden i det skrånende terræn intelligent. Med forandringerne opstår der helt naturligt niveaufri adgang til stuelejlighederne, og dermed øges tilgængeligheden til en lang række boliger – uden dyre elevatorinstallationer.

Boligkvarter og fortætning

Kvartersdannelse, variation og blandet boligudbud er parametre, der arbejdes grundigt med, alt sammen ud fra devisen: Min bolig i mit kvarter. Familieboligerne er dominerende i dag, men fremover vil bebyggelsen også bestå af

en række mindre boliger, som henvender sig til såvel unge som ældre og enlige. Variatio​nen i boligudbuddet afspejler den tendens, der er i efterspørgslen, og understøtter samtidig ønsket om en blandet beboersammensætning

i kvarteret.

Bygningerne forandres

Bygningernes geometri og udtryk forandres radikalt - og det er ikke forandringer for forandringens skyld. Men når bebyggelsens massive kuldebroer fjernes, udnyttes de muligheder der opstår, som et naturligt afsæt for en  bearbejdning af facaderne og området overordnede arkitektur.

Arkitektur, teknik og bæredygtighed går hånd i hånd gennem alle faser i planlægningen af den store ambitiøse forandringsproces – alt sammen med det overordnede mål: at skabe attraktive boliger i et attraktivt kvarter.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31