Nydamsparken, Aarhus

Bygherre:

Boligkontoret Århus

Arkitekt

Kærsgaard & Andersen A/S

Totalrådgiver:

DAI

Periode:

2013-2017

Antal boliger

246 stk.

Opgavens omfang:

Boligområde med 246 boliger og friarealer renoveres.

Rådgivningens omfang:

Skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn

Presse

Århus Stiftstidende, 15. april 2014

Jyllands Posten, 16. april 2014

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nye tider i Nydamsparken

En omfattende renoveringsplan skaber helt nye tider i Nydamsparken, men den skaber også et helt nyt image for bebyggelsen.


Nydamsparken er et godt eksempel på det murede almene byggeri fra slutningen af 1960´erne med en række kvaliteter, som danner afsæt for en spændende fremtid for bebyggelsen og for nye væsentlige forbedringer for beboerne.


KAAI vandt konkurrencen om at være arkitekter på opgaven i efteråret 2013.


De oprindelige 246 boliger reduceres til 219 gennem sammenlægninger og ombygninger, og sammen med at der indrettes tilgængelighedsboliger og etableres elevator i 6 opgange, skabes der et bredt udvalg af særdeles attraktive boliger centralt beliggende i en del af Aarhus, som er under stadig udvikling.


Selve byggesagen

Udgangspunktet for den store plan er en helhedsplan, som med midler fra Landsbyggefonden muliggør så væsentlig en renoveringsindsats. Og baggrunden var, at bebyggelsen rummer et stort antal fejl og skader, som kræver konkret handling. 


Isolerings standarden, tegl facaderne og altanerne er de største syndere i skadesbilledet, og de indledende analyser viste klart, at formuren måtte fjernes og en ny etableres samtidig med, at der skulle skabes plads for nutidig isolering, eliminering af kuldebroerne og indbygning af nye brugsvenlige altaner. En omfattende teknisk indsats men med tilsvarende gennemførte projekter i KAAI-regi fuldt mulig at gennemføre.

De nødlidende facader gav anledning til at gentænke bebyggelsen i et nyt arkitektonisk udtryk – give den et æstetisk løft, som sammen med de øvrige tiltag kunne skabe en moderne, karakterfuld og fremtidssikret ramme om livet i bebyggelsen. Præmissen var klar, teglarkitekturen og bebyggelsens overordnede fremtræden skulle respekteres, men der kunne arbejdes med teglens karakter og farve, vinduernes udtryk og altanernes æstetik.

Der blev igangsat en omfattende skitsering støttet af en lang række visualiseringer og produktprøver. Arbejdet førte os frem til, at en mørk sten skabte den bedste visuelle balance i forhold til den lidt ”rå” placering i omgivelserne ved Randersvej. Bygherren og byggeudvalget var aktivt medvirkende i processen, og de var enige med os. ”Den nye æstetik” blev således bygget op omkring en smuk gedigen teglsten, der spiller i meget mørke farver og sort, og som varierer fra helt mat til næsten glaseret overflade med kontrastfuldt modspil fra de hvide vinduespartier og meget lyse fiberbetonaltaner med semi-transparente glaspartier.

Med andre ord – bebyggelsen får en helt ny karakterfuld fremtræden, men stadig baseret på gedigen dansk tegltradition.


Bebyggelsens indre friarealer er i dag primært grønne plæner med legepladser og boldbane i de velproportionerede uderum, men med et noget stift stisystem, som i mange tilfælde smyger sig op af husfacaderne og efterlader et goldt indtryk af ankomsten til de enkelte opgange. Det råder den nye landskabsplan bod på. Stierne trækkes nu væk fra facaderne, de får blødere forløb, og der skabes små halvprivate grønne opholdsrum ved opgangene, hvor der i samarbejde med beboerne kan indrettes sydvendte mini legepladser for de helt små og med opholdspladser for de voksne. De større åbne rum tilføres beplantede opholdsrum, hvor der kan solbades, grilles og måske etableres fælles aktivitetsmuligheder.

De ydre friarealer mod de omgivende trafikerede veje lider i dag den samme skæbne som de indre samtidig med, at de er åbne mod trafikken uden nævneværdig beplantning udover græsarealer. Også her trækkes stierne ud fra bygningerne, der skabes beplantede zoner mod facaderne, og der etableres skærmende beplantning mod vejene, hvor udhulinger giver plads for cykelparkering, el-scootere og tilgængelighedsramper, og hvor letløvede træer mod vejene vil komme til at definere stiernes og ramperenes indgange til bebyggelsen og opgangene.


Nye tider for Nydamsparken skabes over de kommende år med den endelige aflevering programsat til ultimo 2017. Følg projektet på www.nydamsparken.dk

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31