Løvvangen, Nørresundby

Bygherre:

Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 12


Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Underrådgiver

Bascon [landskab]

Periode:

2011-2015


Budget:

690 mio. kr.


Antal boliger

815 stk..


Opgavens omfang:

Ny topisoleret klimaskærm, hvor bygningerne får tre forskellige identiteter, samt etablering af tidssvarende udearealer med gode aktivitetsmuligheder.


Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning: skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse.

Video om Løvvangen

Link

BEC Bygge Rating

Bygherrevurdering af Løvvangen


Presse

Nordjyske, d. 16.01.13

Nordjyske, d. 30.07.12

Nyhedsbrev til beboerne om renoveringen, januar 2012

Seneste nyt om renoveringen, april 2013

Landsbyggegondens magasin, d. 03.07.15

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner

Nordjyllands største boligrenovering

Med sine 20 boligblokke og 815 lejligheder er Løvvangen Nordjyllands største almene boligafdeling. I perioden 2011-2015 har Sundby-Hvorup Boligselskab gennemført en omfattende helhedsplan, og Løvvangen er i dag omdannet til en helt ny bydel, som har bragt stoltheden for området tilbage til beboerne. Også de nærmeste naboer nyder godt af renoveringen. Nye butikker er åbnet og optimismen breder sig omkring bydelen.

Byggeriet er opført i perioden 1968-1974: 20 monotone boligblokke med en lang række byggetekniske udfordringer, blandt andet: indeklimaproblemer med fugt og skimmelsvamp, uhensigtsmæssigt energiforbrug samt nødvendig facade- og tagudskiftning.

Trods renoveringens store omfang er det lykkedes at skabe en rød tråd med en naturlig og enkel variation. Det nye Løvvangen har fået teglstensfacader, nye tage, vinduer og inddækkede altaner samt nye imødekommende indgangspartier. Indvendig er boligerne gennemrenoveret med nye badeværelser og nye tekniske installationer.

Den landskabelige bearbejdning er tilsvarende gennemgribende, og har givet en helt ny og varieret grøn oplevelse af området. De enkelte områder har fået en stærk og aflæselige identitet - som bakkerne, skoven, engen osv. Omfattende terrænbearbejdning har desuden været med til at skabe nye og tilgængelige terrasser til mange af stuelejlighederne.

Landsbyggefonden har i flere omgange, via artikler og erfa-grupper, fremhævet Løvvangen som et mønstereksempel på, hvordan et omfattende renoveringsprojekt skal gennemføres. Projektet har da også modtaget en stribe besøg af ministre, ambassadør, landspolitikere og interesserede boligorganisationer.

Link til Løvvangens kvartersgårds projektside

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31