AL2 Bolig - Langkærparken, Århus

Bygherre:

AL2 Bolig


Konkurrence

Afsluttet​

Periode:

2013

​​

Opgavens omfang:

Konkurrenceforslag til facaderenovering


Rådgivningens omfang:

Konkurrenceprojekt​

VIL DU VIDE MERE?

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner

Facaderenovering af Langkærparken

Bedre – hurtigere og billigere energifacaderenovering var bygherren Al2´ krav til det rammeudbud, der med Langkærparken i Tilst vest for Aarhus som pilot projekt skal danne model for en række renoveringer af almene boliger i de kommende år.


Bedre for at sikre at renoveringen som minimum får en levetid på 30 år eller mere
Hurtigere for at reducere beboernes ulemper i renoveringsperioden
Billigere ved at skabe mere værdi for bygherrens penge i alle faser, fra program til udførelse og drift

Bebyggelsen er typisk for betonmontage byggeriet i 1960´erne og er en af flere udgaver af den såkaldte Sydjyllandsplan med god boligindretning men med en række byggefejl og –skader. Problemer som for henved 20 år siden blev forsøgt udbedret gennem ”indpakninger” med ny, men begrænset isolering og med beklædning af tidens Steni-plader – den såkaldt ”forstenede søbred”.

Isoleringen viste sig mangelfuld og ikke særligt forbedrende for energiforbrug og indeklima og beklædningen er både i design og materiale æstetisk meget uheldig. Både renovering og levetid var med andre ord utilstrækkelig, og gentagelser tillades ikke.

Der er brug for en gennemgribende langtidsholdbar indsats for at sikre sig, at boligerne ”kan se fremtiden i øjnene” og for at skabe en attraktiv bebyggelse, som tilfredsstiller nutidens og fremtidens boligtager.

Det er problemstillinger som vi i KAAI arbejder med som en del af vores kerneområde, og vi blev sammen med 6 andre rådgiverhold prækvalificeret til at udarbejde et konkurrenceforslag som grundlag for en senere rammeaftale.

Selve byggesagen

Afsættet for at indfri bygherrens 3 hovedkrav – bedre, hurtigere og billigere energirenovering var at tænke i industrielle processer, dvs. størst mulig produktion af bygningsdele på fabrik, hvor fugtighed, tæthed, samlinger og kvalitetssikring kan styres i kontrollerede arbejdsmiljøer, og hvor leverance og montage kan ske i et logistisk forløb, som sikrer kortest mulig arbejdstid på pladsen. Herved reduceres beboernes gener, og udførelsesfejl kan stort set undgås.

Valget pegede således på lette præfabrikerede facadeelementer som den primære bygningdel. Producent og entreprenør blev inddraget som partnere i projektering og design, for at integrere alle tilgængelige erfaringer i processen, og for at skabe et miljø, hvor parterne kunne udfordre hinanden og skabe innovation, nye løsninger og ejerskab til projektet.

Bebyggelsen består af 35 blokke, hvor samtlige indgangsfacader hhv. havefacader og gavle stort set er ens. Der er således basis for en stordrift såvel i producentleddet som i udførelsen, så udover styret og høj kvalitet er der også basis for betragtelige økonomiske gevinster.

Men… bebyggelsens arkitektur og den ydre fremtræden må ikke uniformeres i masseproduktionens navn. Tværtimod er der arbejdet med at skabe kvarterer i den store bebyggelse, som alle har deres eget udtryk gennem valg af facadematerialer og farver, og senere gennem kvarters specifik beplantning.

Materialerne er udvalgt, så de karaktermæssigt passer sammen, de er langtidsholdbare og deres miljøprofil lever op til de krav, man nødvendigvis må stille til miljørigtigt byggeri.

Arbejdet med konkurrencen skabte ny viden og nye erfaringer i KAAI, som indgår i vores, efterhånden meget omfattende værktøjskasse, men på målstregen blev projektet overhalet og indgår således ”kun” som inspiration
og baggrundsviden i de mange andre renoveringsprojekter, vi arbejder med.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31