Socialpsykiatriske boliger, Aars

Bygherre:

Region Nordjylland

Vesthimmerlands Kommune

Rådgiverteam

Kærsgaard & Andersen A/S

Domus Arkitekter

DK2 Bygherrerådgivning


Periode:

2016-

Opgavens omfang:

Nybyggeri med 60 boliger og fællesfaciliteter i Aars

Rådgivningens omfang:

Skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn

​​VIL DU VIDE MERE?

Jakob Thiel

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA

Socialpsykiatriske boliger i Aars

Visionen er at skabe en bebyggelse, der i skala og udtryk opleves som et sammenhængende, imødekommende og oplevelsesrigt boligområde.

Et boligområde som på naturlig vis knytter an til den omgivende by, med det grønne element som samlende kraft.

Bebyggelsen er i én og to etager hvorved der skabes gode overskuelige rumligheder mellem husene, som indbyder til ophold og samvær.

Bebyggelsens dynamiske formsprog skaber en stor variation af rum, forløb og oplevelser. Små afgrænsede rum til den stille stund på en bænk og åbne rum til mere udvendte sociale aktiviteter - kvaliteter som findes i øvrige gode velplanlagte boligområder.

Alle bebyggelsens delområder er formet på en måde, således at de favner en gårdhave. Gårdhaven er et gennemgående tema, som skaber attraktive trygge nærområder tæt på den enkelte borger.

Arkitekturen er enkel og rubust, med et formsprog og en materialitet som er genkendelig og kvalitetspræget - i forlængelse af en velrenommeret dansk arkitekturtradition. Proportioner og detaljering som signalerer bolig mere end institution - et sted man gerne vil bo.

Det grønne - gårdhaverne, stiforløbene, LAR-anlæg og de mere åbne pladsrum skaber et samlende, afvekslende og spændende parkanlæg som besidder store kvaliteter - der også rækker ud over bebyggelsen. Særligt den øst-vest gående akse af blomstrende træer giver en helt særlig stemning - en slags signatur for området. ”Aksen” binder de forskellige grønne rumligheder sammen som ”oplevelsesperler” på en snor.

Gårdrummene vil få varierede udtryk og funktionalitet, afhængig af de behov som de enkelte bostøtteenheder har - den røde tråd er kombinationen af enkle robuste materialer / planter med lav drift og høj kvalitet.

Fælleshuset er udformet som en enkelt disponeret bygning i u-form. Formen er på den ene side med til at skabe ”ryg” i forhold til markedsvej og på den anden side favne et smukt og imødekommende byrum orienteret mod den øvrige bebyggelse.

Formen er desuden udviklet således, at den på ene side tilpasser sige den øvrige struktur i bebyggelsen, men samtidig umiskendeligt er sin egen.

Formen er også med til at skabe en let aflæselige funktionsopdeling i huset.    

DGNB

Projektets målsætning er at opnå certificeringen DGNB guld.

For at opfylde den ambitiøse målsætning skal der fra start være fokus på at sætte ind med de relevante virkemidler samt udføre løbende dokumentation for overholdelse af målsætningen.

DGNB er en metode, der sætter bæredygtigheden på formel. Gennem en vurdering af de 40 kriterier, der er omfattet af DGNB certificeringen bliver det muligt at sammenligne individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier og samtidig sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger, der certificeres efter ordningen.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31