Lindholm Søpark, Nørresundby

Bygherre:

Sundby-Hvorup Boligselskab

Totalrådgiver & arkitekt

Kærsgaard & Andersen A/S

Underrådgivere:

Rosseel's Tegnestue & Labland [Landskab]

Orbicon [Ingeniør]

Periode:

2015-2017

Budget

88 mio. kr.​

Opgavens omfang:

Nybyggeri med 44 boliger i naturrige omgivelser

Rådgivningens omfang:

Konkurrence, projektering, udbud og fagtilsyn


Presse

Buildingsupply - 14.04.2016

Nordjyske - 13.04.2016

​​VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA

44 nyopførte boliger i Søparken, Nørresundby

Lindholm Søpark ligger midt i Lindholm Kridtgrav omgivet af stejle terrænformationer og skrænter, som et levn fra graveaktiviteten i de gamle kridtgrave i Aalborg.

Det er her i Lindholm Søpark at der i slutningen af 2017 vil stå 44 nye familieboliger færdig for Sundby-Hvorup Boligselskab. De 44 nye familieboliger opføres som tre punkthuse med varierende form og højde. To blokke vil blive opført som træhuse. Som en del af det nye byggeri er der planer om at skabe et aktivitetsområde ud mod søen samt etablering af en bådebro.

Det arkitektoniske udtryk er enkelt, aflæseligt og humant i sin skala. Bygningsvoluminerne er proportioneret og modeleret med afsæt i at skabe gode, fleksible og interessante boliger. Samtidig er bygningskroppene placeret på en måde, således at de opleves som et dynamisk konstrastskabende hele. Den vandrette accentuering er æstetisk med til at give skala til bygningerne og knytte altaner, ankomstterrasser, trappeforløb mv. sammen til en stærk helhed. Samtidig sørger profileringen for at lede vand væk fra facaden, på samme måde som det relativt store udhæng både beskytter træ og betonfacaderne - og fungerer som en æstetisk tilfredsstillende afslutning af bygningerne.

Boligerne er udviklet som henholdsvis 3 og 4 værelses enheder, som kan sættes sammen på en måde, hvor de indgår naturligt i de forskellige måder at ankomme til boligen. Alle har gode altaner eller terrasser og udsigt over søen og søens relation til det dramatiske kulturlandskab. De er disponeret på en måde hvor der skabes størst mulig indretningsmæssig fleksibilitet - således at de både kan fungere som familiebolig og som delelejlighed for evt. studerende.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31