30 bæredygtige boliger, Hadsten

Bygherre:

Al2bolig

Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode:

2014 - 2018

Antal boliger

30 stk. 

Opgavens omfang:

Nybyggeri

Rådgivningens omfang:

Skitseprojekt efterfulgt af totalrådgivning.

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

​Nye fremtidssikre boliger

Bæredygtige almene boliger på vej i Hadsten – bygget med inspiration i passivhuse og med DGNB-tænkning som arbejdsgrundlag. Med en ambitiøs bygherre og en miljøbevidst kommune banes der vej for nytænkning, og der lægges op til nye standarder i den almene sektor og i kommunernes krav ved udbygning af nye boligområder.

​Al2bolig er nu igang med at opføre 30 super energieffektive almene boliger i Hadsten.

De 30 Boligerne fordeles med 12 i Falkevænget og 18 på Bavnehøj, under to forskellige lokalplaner, men med tæt-lav karakter som et grundlæggende vilkår i begge tilfælde.​

I Faurskov Kommune, som Hadsten hører under, er ambitionerne tilsvarende høje, og kravene til bæredygtighed står øverst på kommunens dagsorden.

Boligerne i Hadsten bliver energivenlige med et meget lille varmeforbrug. Der er derfor ingen fjernvarme til boligerne. I stedet vil en el-radiator være nok til det lille forbrug, der vil være, da solen, ved hjælp af boligernes placering, er nok til at dække det grundlæggende varmebehov.​

"De 30 boliger i Hadsten er energimæssigt langt forud for reglerne, der gælder fra 2020. Vi forventer et årligt forbrug til opvarmning på mellem 1.000 & 1.500 kW El, Altså en årlig opvarmningsudgift på omkring 3.000 kr." Udtaler Niels Andersen, Projektchef ved KAAI.​​

​Boligerne har alle attraktive indretning og rummer alle de kvaliteter, som gør dem gode for mennesker at bo i - med egne haver, gode uderum og med minimale vedligeholdelsesbehov – kvaliteter som gør dem til et ligeværdigt og bæredygtigt alternativ til parcelhuset.

Inspiration og erfaringer fra tidligere projekt

​Inspirationen til boligerne lå  lige foran os, og udspringer af de erfaringer vi har gjort os gennem arbejdet med 4 passivhuse opført i Nørholm – et attraktivt landsbymiljø lidt uden for Aalborg – hvor passivhuse er et oplagt valg. Ikke kun fordi de er miljøvenlige, bæredygtige og billige i drift, men også fordi, der ikke er adgang til billig fjernvarme i området.

​KAAI står selv som bygherre på projektet, for med en høj bæredygtigheds ambition og med både certificeret passivhus designer og DGNB-konsulent i huset, var det en oplagt mulighed at foretage de nødvendige eksperimenter. ”Hvad er godt, og hvad er skidt” når man arbejder med lavenergibyggeri generelt og passivhuse i særdeleshed. På den måde fik vi helt enkelt et stærkt erfaringsgrundlag, som vi kan tilbyde vores, efterhånden mange, progressive bygherrer.


​Eksperimentet var udfordrende, men det lykkedes. Energiforbruget er minimalt, og det viste sig, at med omtanke i alle valg og med enkle byggetekniske løsninger, kunne husene opføres til en særdeles fornuftig pris.

Vi er sikre på, at det også kan lade sig gøre i Hadsten. Så takket være en ambitiøs bygherre, en miljøbevidst kommune og – i al beskedenhed en rådgiver med forstand på bæredygtighed - kan Al2 og den almene sektor være med til at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri. 


Fakta om passivhuse:​

+ Varmeforbruget i et passivhus ligger 75-85 % under et traditionel byggeri.

​+ Passivhuse er yderst CO2-venlige.

​+ Passivhuse har bedre indeklima end traditionelle huse, fordi de ikke har kuldebroer og er udstyret med det ventilationsanlæg med varmegenvinding.

​+ Det minimale varmebehov dækkes af et jordvarmeanlæg, og med lavt energiforbrug er du sikret mod fremtidige stigninger i energipriserne.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31