Tove Ditlevsens Vej, Vejgaard

Tove Ditlevsensvej, Aalborg

Bygherre

Plus Bolig, afd. 30

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Underrådgiver

ENG arkitekter [landskab]

Periode

2007-2014

Budget

220 mio. kr.

Antal boliger

200 stk.

Opgavens omfang

Ny topisoleret klimaskæm. Etablering af bredere gangareal, ekstra trapper og elevatorer samt tilgængelighedsboliger. Nye, attraktive uderum.

Rådgivningens omfang

Totalrådgivning: idéudvikling, helhedsplan, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse

Presse

Nordjyske, den 1. december 2011

Nordjyske, den 30. juni 2010

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA​

Helhedsplan for boligblokke i Vejgaard, Aalborg

På Tove Ditlevsensvej i Vejgaard har to slidte boligblokke fra 1974 samt de omkringliggende udearealer netop gennemgået en tiltrængt renovering.


En gennemgribende renovering af en nedslidt bebyggelse fra 1974 og dens udearealer samt en boligsocial indsats var ønsket hos Plus Bolig for deres afdeling i Vejgaard. Blokkene er hver 100 meter lange, og de syv etager rummer i alt 200 boliger, hvor hver bolig er i to etager. Siden 2007 har Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører således arbejdet med idéudvikling og en helhedsplan for bebyggelsen. KAAI blev også valgt som totalrådgiver for gennemførelsen, og med støtte fra Landsbyggefonden er projektet nu en realitet.

Indsatsen er især fokuseret omkring af løse de massive problematikker med kuldebroer i bygningerne forårsaget af dårlige konstruktioner samt at skabe tilgængelighedsvenlige boliger i en ny og spændende arkitektur.

"Indsatsen skal bidrage til at gøre afdelingen tidssvarende, fremtidssikret og dermed et konkurrencedygtigt tilbud til Aalborgs boligmarked", udtaler direktøren for Plus Bolig, Henrik Thomsen. Helhedsplanen har også et boligsocialt sigte om at udvikle et større fællesskab, som skal medvirke til at mindske den store udskiftning af lejere. Med den gennemgribende renovering både ude og inde bliver der skabt attraktive kvalitetsboliger, som gerne skulle appellere til både nuværende og kommende beboere og sikre et bedre fællesskab og stolthed over sin bolig.

Renovering og energioptimering

På indgangsfacaderne er der fokus på at få en flottere og mere værdig ankomst, både når det kommer til udseende og tilgængelighed. KAAI har valgt gedigne og flotte materialer, som signalerer kvalitet og enkelhed så som tegl, glas og puds.

Der er blevet opbygget en ny facade i glas, hvor den oprindelige facade med gangareal er bevaret bagved. Nu er der samtidig skabt den rigtige bredde som brandredningsareal i de nye gangarealer, ligesom der er indarbejdet attraktive opholdsmuligheder. Glasfacaden betyder samtidig, at der er gjort op med både bygningens kuldebroer og den kraftige vind.

Boligernes første sal er nogle steder trukket ud til den nye facade og får dermed direkte dagslys ind. De hvide karnapper skaber variation i facaden, ligesom der også opstår nogle unikke gangarealer, hvor loftshøjden veksler.

Skabelse af tilgængelighed

Da alle boligerne er i to etager og har trapper, er de ikke tilgængelige for gangbesværede. Der er derudover kun to elevatorer i hver bygning - en i hver ende. For at sikre at alle uanset handicap kan bo i bebyggelsen, er der etableret to ekstra trapper og to ekstra elevatorer i hver bygning, og ud fra disse bliver der etableret tilgængelighedsboliger i kun ét plan.

Nye udearealer

Beboerne har igennemprojektet været involveret i udviklingen af de grønne områder. Plus Bolig ønskede at skabe mere aktivitet og knytte boligblokkene sammen med de omkringliggende parcelhuskvarterer, hvilket er sket ved at åbne afdelingens store friareal, så det kommer til at fremstå som en bydelspark.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31