Søheltekvarteret, Aalborg

Søheltekvarteret, Aalborg

Bygherre

Himmerland Boligforening

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2011-2012

Budget

Endnu ikke fastlagt

Antal lejligheder

454 stk.

Opgavens omfang

Henholdsvis bevarende og gennemgribende renovering med fokus på bæredygtighed og aktive energitiltag. Etablering af tilgængelighedsboliger samt forbedrede udearealer med ny beplantning og bytorv med fælleshus.

Rådgivningens omfang

Totalrådgivning: idéudvikling & helhedsplan

VIL DU VIDE MERE?

Jens Kærsgaard

Adm. Direktør, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA

Fra boligområde til bæredygtig bydel

En helhedsplan for i alt 454 boliger og de omkringliggende udearealer skal gennemgå en gennemgribende renovering og ikke mindst energioptimering.


Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører har som totalrådgiver fremlagt en helhedsplan for renoveringen af fem boligafdelinger under Himmerland Boligforening. Det drejer sig om 454 boliger 1950’erne. Planen er sendt til Landsbyggefonden, som er positive overfor renoveringen, men i sidste ende er det op til beboerne, om renoveringen skal finde sted.

Fysisk genopretning, variation, mangfoldighed og bæredygtighed er de grundlæggende fokusområder i helhedsplanen. Renoveringen vil på mange måder kunne sikre bedre boligforhold i de enkelte boliger samt styrke og udvikle området som helhed. Desuden ønsker man at sikre en varieret beboersammensætning i området, og at ældre og gangbesværede kan blive boende. 

Renovering med fokus på energioptimering

Byggeriet inddeles principielt i to delområder, som bliver renoveret forskelligt.

Den ene renoveringsmetode, den bevarende, består i, at randbebyggelsen gennemgår en nænsom renovering for at bibeholde kvarterets oprindelige arkitektur og dermed sikre den kulturhistoriske arv. Det sker ved efterisolering de mest kritiske steder samt forslag til aktive energitiltag som fx opsætning af solceller.

Den anden renoveringsmetode, den omfattende, består i, at blokkene i den indre del af kvarteret bliver radikalt ombygget både energimæssigt og visuelt. En udvendig isolering vil give muligheden for at opføre helt nye facader og gøre bygningerne meget nutidige.

Den omfattende renovering vil skabe flere boliger med fuld tilgængelighed for alle, variation i boligtyperne, fremtidssikrede boliger og en ambitiøs energioptimering, som lever op til reglerne for 2015.

Nyt gaderum og bytorv

Udearealer, ankomst og gaderum vil også blive radikalt ændret. Der er planer om at indrette parkeringslommer, ligesom det er ønsket at etablere beplantning for at få gadebilledet til at fremstå grønt. Centralt i bebyggelsen vil der blive anlagt et nyt bytorv, hvor et fælleshus med funktion som café vil danne omdrejningspunktet for en række beboerdrevne aktiviteter.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31