Skovbakke Allé, Farsø

Bygherre:

Farsø Boligselskab, afd. 1

Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

​​

Periode:

2008-2010

Budget:

30 mio. kr.

Antal boliger

32 stk.​

Opgavens omfang:

Etablering af ny, topisoleret klimaskærm samt niveaufri adgang til både indgangspartierneog stuelejlighederne. Åbning og udvidelse af lukkede altaner. Etablering af tilgængelighedsboliger i stuelejlighederne. Nye attraktive fællesarealer, som appellerer til både børn og voksne.

Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning: helhedsplan, brugerinddragelse, skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn, byggeledelse og genhusning

Presse

Nordjyske, den 11. september 2009​

Nordjyske, den 25. januar 2009​

​VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner​

Totalrenovering både inde og ude

Med hjælp fra Landsbyggefonden er to boligblokke i Farsø og de tilhørende udearealer blevet renoveret og opdateret til glæde for både de nuværende og kommende beboere.


De to boligblokke med i alt 32 lejligheder, som hører under Farsø Boligselskab, var meget nedslidt. Boligerne var svære at leje ud, og bebyggelsen havde et dårligt ry. Med udgangspunkt i de åbenlyse problematikker udarbejdede Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører en helhedsplan for området, som skulle sikre en totalrenovering og skabe attraktive boliger for både de nuværende og kommende beboere.

”Vi har hele tiden haft det mål, at afdelingen ikke skal kunne kendes igen efter renoveringen. Den skal gerne fremstå godt istandsat, så den kan klare de næste 30 år”, udtaler direktør John Hansen fra Plus Bolig, som står for udlejning og administration af lejlighederne.

Fremtidssikret og energioptimeret renovering med fokus på tilgængelighed

”Vi ønskede at skabe en ny identitet for bebyggelsen, som beboerne kan være stolte af, og som de har lyst til at komme hjem til”, udtaler Nils Pagh Andreasen, som er designansvarlig arkitekt ved Kærsgaard & Andersen. ”Det skulle være et hjem og ikke kun en bolig”. Helhedsplanen havde samtidigt også et boligsocialt sigte, hvor renoveringen bl.a. også skulle skabe et større fællesskab blandt beboerne for at mindske den store gennemgang af lejere.

Bygningerne har fået en helt ny klimaskærm. Materialevalget er meget sobert og enkelt, og facademæssigt er bebyggelsen blevet markant ændret. De mørke og eksklusivt udseende teglsten signalerer på trods af sin moderate pris høj kvalitet. De nye vinduer, indgangspartier og åbne altaner er alle holdt i hvidt, ligesom der også er arbejdet med et karnapmotiv på første sal i hvidt puds, som bryder de mørke teglflader og skaber dynamik og kontrast i facaden. De tidligere lukkede altaner er åbnet op og blevet udvidet og efterlader nu meget lysere stuer.

Alle indgangspartier er bearbejdet, så alle boliger i stueplan nu har fuld tilgængelighed, ligesom de også indvendigt er blevet indrettet, så alle uanset handicap kan bo der.

Nye udearealer

Beboerne blev inddraget omkring renoveringen af udearealerne mht., hvilke elementer de ønskede. Nu er der attraktive uderum med nye opholds- og legemuligheder, som appellerer til alle aldre, og som samler bebyggelsen. Boligerne i stuen har direkte adgang til fællesarealerne via køkkendør og altan. De gode muligheder for at komme nemt og hurtigt ud er bevidste valg, som Kærsgaard & Andersen har truffet for at styrke den sociale interaktion og sociale bæredygtighed i bebyggelsen. Plus Bolig er ovenud tilfreds med renoveringen og kan nu glæde sig over, at der er venteliste til boligerne.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31