Engparken, Nørresundby

Engparken, Nørresundby

Bygherre

Sundby-Hvorup Boligselskab

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2013-

Budget

240 mio. kr.

Antal boliger

555 stk.

Opgavens omfang

Helhedsplan der har dannet grundlag for renovering af facader samt en mindre indvendig renovering.

Rådgivningens omfang

Totalrådgivning: helhedsplan, skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse.

BEC Bygge Rating

Bygherrevurdering for Engparken

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA​

​Stor bydelsrenovering på vej i Nørresundby

​En helhedsplan har dannet grundlag for en omfattende renovering af boligbebyggelsen med 555 boliger. ​

Sundby- Hvorup Boligselskabs afdeling 7 Engparken er beliggende i Nørresundby, der ligger nord for Aalborg og Limfjorden.

Gennem den planlagte renovering, er det visionen, at sikre, at Engparken klargøres til nutidens og fremtidens bygningsfysiske krav, og at sikre, at boligkvaliteterne i bebyggelsen fastholdes til glæde for nuværende og kommende beboere, og at dette skal ske i et bæredygtigt perspektiv.

Bebyggelsen er med sin bynære placering og offentlig forsyning og infrastruktur bæredygtig set i det store perspektiv, men set i bygningsskala og med nutidens briller er bæredygtigheden mere begrænset.

Nye facader og blokke med elevatorer

Alle boliger i Engparken får nye facader. Stadig med røde sten, så den oprindelige arkitektur bibeholdes. Til gengæld vil indeklimaet blive væsentligt forbedret og energiforbruget falde. Alle lejligheder får desuden nye, inddækkede altaner, der reelt vil fungere som et ekstra rum i boligen.

135 lejligheder bliver desuden totalrenoverede med nye køkkener og badeværelser, så de fremover er velegnede til beboere der har brug for en kørestol. Af samme grund bliver disse opgange også forsynet med elevatorer.

​​

Arkitekturen

Opførelsesperioden sidst i 1950´erne til først i 60´erne tegner sig tydeligt i det arkitektoniske udtryk, som med sine røde teglfacader, røde tage og hvide vinduespartier er karakteristiske for godt dansk boligbyggeri bygget på håndværksmæssige traditioner.

Facaderytmen er taktfast, ensartet og repeterer sig selv i en karakteristisk balance mellem murflade og vindueshuller. Vinduer fremstår som vippevinduer med rammer uden opsprodsninger, en lidt ”flad” fremtoning, hvor tidens vinduer ellers ofte var sidehængte vinduer med synlig lodpost, hvilket gav et mere detaljeret facadeudtryk.

Siden opførelsen er der sket ændringer i altanernes udseende, de er blevet lukkede med glasinddækninger, som trods visse vejrmæssige fordele, i sin nuværende fremtræden, er noget fremmede for den tids arkitektur.

Imidlertid er den arkitektoniske identitet stadig intakt, og har dannet et godt udgangspunkt for skitseringen af facaderenoveringen.

Renoveringen udføres derved med stor respekt for den eksisterende bebyggelse, som siden midten af halvtredserne har dannet rammen om et velfungerende boligområde.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31