Digtergangen, Aarhus

Bygherre:

Al2bolig

Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode:

2014 -

Antal boliger

78 stk.

Opgavens omfang:

Energirenovering & fremtidssikring af Digterparken i Aarhus

Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning: Arkitekt, Ingeniør, Landskabsarkitekt og Byggeledelse

​VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

​Digtergangen i Aarhus - energirenovering & fremtidssikring

Digterparken i Åbyhøj – i den vestlige udkant af Aarhus - er et smukt eksempel på det murede almene boligbyggeri fra slutningen af 1950´erne. Velproportionerede bygningsvolumener i gul tegl, veldisponerede facader med smukt integrerede altaner og enkle og fine detaljer og gode udearealer – et af de byggerier, der skal værnes om.

Imidlertid har bebyggelsen med sine godt og vel 60 år på bagen en række byggetekniske og energimæssige skavanker, som ikke lader sig bortforklare, og som kræver en ekstraordinær indsats.

Specielt er ydervægge og facader kritiske, uden isolering og med mange kuldebroer og bl.a. massive murværkspartier samtidig med, at mange af teglstenene og vinduesoverliggerne har skader. Samlet set har dette ført til en beslutning om udskiftning af formuren i alle bebyggelsens 4 blokke. Formuren flyttes frem, kuldebroerne skæres væk, hvorefter der isoleres op til nutidig standard. Samtidig udskiftes vinduer og udvendige døre, og forbedringen af indeklimaet krones med etablering af ventilation i alle boliger baseret på mikroventilatorer integreret i den kommende vinduesudformning.

Herudover udskiftes altanerne, der etableres helt nyt varmesystem, rør og faldstammer udskiftes og sluttelig tilføres udearealerne nye brugsmuligheder og bedre legepladser.

Projektet gennemføres med egenfinansiering uden støtte fra Landsbyggefonden.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31