Kvartersgården - Løvvangen​

Bygherre:

Sundby-Hvorup Boligselskab


Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Underrådgiver

Bascon [landskab]

Periode:

2011-2013


Budget:

Del af totalbudget på 690 mio. kr.

Opgavens omfang:

Etablering af kvartersgård med hhv. kvartershus, velfærdsbygning og garageanlæg.


Rådgivningens omfang:

Totalrådgivning: skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse.

Karakterblad

bygherrevurdering af Løvvangen

Presse

Nordjyske, 30. juli 2012

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner

Ny & attraktiv kvartersgård til fællesaktiviteter

I forbindelse med renoveringen af Løvvangen blev der opført tre nye bygninger centralt beliggende i boligbebyggelsen, som nu fungere som et naturligt mødested for bl.a. møder, kurser, leg og fællesaktiviteter - Nemlig Løvvangens kvartersgård.


Kvartergården er et ensemble af huse: et garageanlæg, en velfærdsbygning med plads til bl.a. varmemester og gårdmænd samt et stort kvartershus. Kvartershuset fungerer som et stort fælleshus med café og rekreative beboeraktiviteter.

Bygningernes udformning

Arkitekturen adskiller sig i forhold til den øvrige bebyggelse. De tre bygninger har generelt en præcis og stram arkitektonisk udformning, hvor kvartershuset er tilføjet karakteristiske bygningsmæssige volumener mod øst og vest. Desuden er der etableret en udkragning​ og balkon på første sal mod syd, som medvirker til at understrege bygningens særlige betydning i bebyggelsen.

Tagene har en ensidig hældning og dertil græs/mosbevoksning. Kvartershuset stiger til dobbelthøjde, samtidig med at terrænet falder mod syd, hvilket får bygningen til at stå dramatisk og inviterende frem i landskabet.

Facaderne fremstår i bæredygtig og vedligeholdsvenlig træbeklædning, som bliver brudt af store glaspartier, ligesom der i garageanlægget er installeret farverige porte. Med det bevidste valg om at bruge træ som materiale, hvilket normalt ikke er kutyme for alment boligbyggeri, bliver der skabt en anden atmosfære og stemning, samtidig med at træet stadig fungerer godt sammen med teglfacaderne på boligbebyggelsen.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31