April 2010

Væggene for det første af de 3 muffehus for nye søkabler til Tyskland er støbt​

Væggene for det første af de 3 muffehus for nye søkabler til Tyskland er støbt. Det er Energinet.dk der udfører nye kabler under Storestrøm og Østersøen. Der er anvendt meget avanceret støbeteknik for de 13 m. høje vægge, som støbes ud i et, med indbyggede tryk- og temperaturmålere i forskallingen for styring af støbeprocessen.

Kærsgaard & Andersen er totalrådgivere for projektet, hvor nye søkabler samles med eksisterende landkabler. Muffehusene er placeret kystnært på Falster syd, Falster nord og Sjælland syd., og af hensyn til naturbeskyttelse er muffehusene gravet 10 m. under terræn, og der er foretaget en omhyggelig bearbejdning af det visuelle.​

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31