September 2010

Storebæltsforbindelse indvies​

Storebæltsforbindelse indvies...
Elforsyningen for Jylland/Fyn og Sjælland er koblet sammen med en ny forbindelse under Storebælt. Forbindelsen blev åbnet af Dronning Margrethe ved en festlighed d.7 september ved stationen i Herslev.
For Energinet.dk har Kærsgaard & Andersen A/S forestået projekt, tilsyn og byggeledelse for fundamenter og anlægsarbejder ved stationerne på begge sider af Storebælt. Samlet anlægssum er 1,3 mia.kr.

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31