April 2014

Overvældende ja til helhedsplan​

På det ekstraordinære afdelingsmøde i Nydamsparken mandag den 7. april sagde beboerne klart ja til den samlede helhedsplan.

Planen omfatter energirenovering - nye facader, tag og vinduer - samt ombygning af i alt 60 boliger heraf 36 med tilgængelighed. Herudover forsynes samtlige boliger med individuelle ventilationsanlæg.

Projekteringen pågår nu med fuld styrke med licitation primo 2015 og forventet opstart af de fysiske arbejder sommer 2015.

læs mere »

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31