December 2014

Konkurrence vundet​

Dommerkomiteen har udpeget vinderen af arkitektkonkurrencen for den ambitiøse transformering af kildeparken afd. 50 med 247 boliger i Aalborg Ø. – Vi er så glade, vinderen er Kærsgaard & Andersen A/S som totalrådgiver i samarbejde med EFFEKT arkitekter og SLA landskabsarkitekter.

Projektet omfatter en fuldstændig omlægning af infrastrukturen i området, med styrkelse af de grønne arealer, og forbedring af ankomst og opholdsarealer ved boligerne. Bygningerne energirenoveres og omdannes med øget diversitet i såvel bolig udbud som arkitektonisk udtryk, og samtidig tilføres nye tagboliger og punkthuse som bæredygtig fortætning af byområdet.

Vi glæder os til at tage del i, og være med til at præge den enorme udvikling der sker i Aalborg Ø.

læs mere »

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31