Januar 2015​

Konkurrence vundet​

Kærsgaard & Andersen A/S har vundet nyt stort projekt med renovering af Engparken, Sundby Hvorup Boligselskab afd. 7.

En bevaringsværdig bebyggelse med 555 boliger opført i ’50-erne, som med Landsbyggefondens medvirken vil gennemgå en omfattende renovering. Der udføres energirenovering med nye energioptimerede facader, nye facadepartier og glasinddækkede altaner. Facaderne genopføres i tegl, og 135 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger med elevator.

Kærsgaard & Andersen A/S er valgt som totalrådgiver på baggrund af omfattende erfaring og kompetencer med renovering af almene boliger, herunder også specifikke kompetencer for energirenovering af det murede byggeri. Projektet forløber over de kommende 3 år.​

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31