Juni 2015​

KAAI støtter verdens flygtninge​

Der er desværre mere brug for det end nogensinde, derfor har KAAI valgt - endnu en gang - at forlænge sit erhvervssponsorat med Dansk Flygtningehjælp, vi vil gerne give vores beskedne bidrag til at hjælpe mennesker i nød, med at få dækket helt basale behov.

”Vi leverer nødhjælp og langsigtede løsninger i verdens værste krigs- og konfliktområder. Det er en krævende opgave, så støtten fra danske virksomheder er enormt vigtig. Uden denne opbakning var vi ikke i stand til at hjælpe så mange mennesker, som vi gør,” siger Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.​

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31