Kontakt​

Jakob Thiel

tegnestueleder

Telefon 25 46 47 39 | e-mail

Nils Pagh Andreasen

kreativ leder, arkitekt

Telefon 22 14 99 10 | e-mail

Anne Tornvig Jensen

afdelingsleder Aarhus, arkitekt

Telefon 41 44 71 31 | e-mail

Masterplan

Udviklingsplaner med fysisk dimension

Masterplaner er et fantastisk redskab til at perspektivere og samtænke uddannelsesinstitutioners og virksomheders udvikling med krav til tekniske og fysiske udbygninger og ændringer.

Masterplanen giver på samme måde som helhedsplaner overblik over nødvendige og ønskværdige tiltag inden for en given tid, og den stiller krav til, at organisationen, bygherre og brugere bringer alle relevante muligheder i spil, så de kan afvejes og besluttes i forhold til hinanden.

Vi arbejder løbende med masterplanudvikling for forskellige organisationer, og vi faciliterer processerne gennem workshops og undersøgelser af stedets fysiske og tekniske udviklingsmuligheder. Det skaber grundlag for at træffe de rigtige beslutninger på den rigtige tid. Dermed kan de nødvendige investeringer gennemføres på baggrund af en samlet planlægning, hvor man undgår at ende i blindgyder eller foretage kostbare investeringer, som må gøres om.

Vores erfaringsgrundlag sætter os samtidig i stand til at levere en løbende økonomisk vurdering af samtlige udviklingstiltag, teknisk og bygningsfysisk, sådan at realiseringen af ønsker og behov til stadighed har bund i virkeligheden.

Som al anden planlægning er masterplaner dynamiske. Vi betragter dem som styrende rammer, som tillader ubekendte faktorer at dukke op. Men med alle kendte faktorer samlet i planen, står man stærkt, når helt nye muligheder skal vurderes.​​

Aktuelle projekter

Tech College Aalborg

Stor ny masterplan for Tech College Aalborgs udvikling.

Vestbjerg Idræts-Kulturcenter

Skitseforslag til udvidelse af Vestbjerghallen.

Vidste du?

Det brænder!

Vidste du at KAAI også tilbyder rådgivning indenfor brand?

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31