Kontakt​

Jakob Thiel

tegnestueleder

Telefon 25 46 47 39 | e-mail

Nils Pagh Andreasen

kreativ leder, arkitekt

Telefon 22 14 99 10 | e-mail

Lokalplan

​Alle projekter kræver det rigtige plangrundlag

Vi foretager altid en tidlig screening af planforholdene i det pågældende projektområde, og til tider støder vi på, at der kun foreligger en kommuneplanramme eller en bygningsvedtægt af ældre dato, som ikke svarer til nutidens krav, eller som er blevet til under betingelser, som samfundsudviklingen er løbet fra.

Det kan tage tid, at få en lokalplan på plads og godkendt i byrådet, men vi er i KAAI vant til at håndtere de situationer, hvor et effektivt samarbejde med kommunernes planafdelinger skal resultere i ”den rigtige lokalplan” hurtigt. Dvs. en plan som fastlægger klare rammer for projektområdet.

Og vi er vant til at levere det relevante materiale til myndighederne i en form, som er tilpasset gældende tegnings- og tekstformater hurtigt og effektivt, så projektet ikke mister fremdrift eller snubler i startfasen.

Det rette plangrundlag er af stor betydning for den investering, man lægger i projektet, og ikke mindst for de udviklingsmuligheder, som skal være til stede. Vi har den fornødne viden og erfaring til at sikre dette. Den er en integreret del af vores rådgivningsydelse.​

Aktuelle projekter

Tech College Aalborg

Stor ny masterplan for Tech College Aalborgs udvikling.

Vidste du?

KAAI får topkarakter

Vidste du at KAAI ligger top når det gælder kundetilfredshed?

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31