Erhverv & Industri

Sundheds- & Foreningshus, Gandrup

/renovering/

Ombygning af Gandrup rådhus


​2016 Aalborg Kommune

Materielgård & Beredskabscenter, Haverslev

/nybyggeri/renovering/

Ny materielgård & beredskabscenter

​2016 Rebild Kommune

COBRA, Endrup

/nybyggeri/

Omformerstation i forbindelse med den nye COBRA forbindelse.

2016 Energinet.dk

Administrationsbygning, Nørager

/nybyggeri/

Ny administrationsbygning til Rebild kommune i Nørager.

2016 Rebild kommune

Kystvejen 17, Aarhus

/renovering/

Skitseprojekt på renovering af prominent byggeri ved Aarhus havn.

2015 BUPL

Horns Rev 3, Endrup

/nybyggeri/

Udvidelse af station Endrup ved havvindmølleparken Horns Rev 3.

2015 Energinet.dk

Certificeret køleanlæg, Aalborg

/renovering/

Rådgivning vedr. Tier IV køleanlæg til Region Nordjyllands datacenter.

2015 Region Nordjylland

Forvaltningerne, Aalborg

/renovering/

Totalrådgivning på nye kontorfællesskaber.

2015 Aalborg Kommune

Trekanten, Aalborg

/nybyggeri/renovering/

Renovering og tilbygning til Trekanten i Aalborg.

2015 Aalborg Kommune

Aagaarden, Aalborg

/ombygning/renovering/

Ombygning af Aagaarden samt redesign af ankomstarealerne

2015 Aalborg Kommune

Mindested, Vadum

/nybyggeri/

Mindested til minde for faldne jægersoldater.

2014 Det Danske Forsvar

Bionaturgasanlæg i Holsted

/nybyggeri/konkurrence/

Konkurrence for nyt bionaturgasanlæg i Holsted.

2014 Bionaturgas Danmark

Syns- & Vaskehal til forsvaret

/nybyggeri/

Syns- & Vaskehal til Trænregimentet i Aalborg.

2013 Det Danske Forsvar

Lavenergibyggeri i Vietnam

/nybyggeri/

Energieffektivt højhus i 9 etager i Ho Chi Minh City, Vietnam.

2013 Peoples Committee

SK 4, Tjele

/nybyggeri/

4750 m2 HVDC-bygning i Tjele ved Viborg.

2010-2014 Energinet.dk

Søparken, Aalborg

nybyggeri/renovering/

Tilbygning med nye lokaler til Sundby Hvorup Boligselskab.

2013 Sundby Hvorup Boligselskab

GIS-bygning, Revsing

/nybyggeri/

Gas-isoleret koblingsanlæg i Revsing ved Vejen.

2010-2013 Energinet.dk

Aalborg Storcenter

/nybyggeri/

Tilbygning på 3000m2 butiksareal, 1000m2 kælder og 4500m2 p-dæk.

ATP Ejendomme 2011-2013

Kontek Muffehuse

/nybyggeri/

Muffehuse til samling af tyske søkabler med danske landkabler.

2009-2010 Energinet.dk

Den 3. Storebæltsforbindelse

/nybyggeri/

Anlægsarbejder på begge sider af Storebælt. Samlet budget - 1,3 mia

2008-2010 Energinet.dk

Gl. Høvej, Nørresundby

/nybyggeri/

Domicil for Tømrermester Ole Bæk Pedersen.

2009 Ole Bæk Pedersen ApS

Halkjærvej, Aalborg

/nybyggeri/

Domicil for entreprenørfirmaet M. Thomsen Støtt A/S.

2008-2009 M. Thomsen Støtt A/S

Nykredit, Hjørring

/nybyggeri/

Indretning af nyt kundecenter i Metropol Center, Hjørring.

2009 Nykredit Ejendomme

Nykredit, Aalborg

/renovering/

Ombygning til storkontor; og bedre indeklima.

2008 Nykredit Ejendomme.

Fremtidens Landbrug

/nybyggeri/

1. præmie i Realdania-konkurrence.

Bygherre: Palle Joes Andersen.

Skitseforslag, realiseret 2009

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31