Passivhuse, Hadsten

Bygherre:

Al2bolig

Totalrådgiver:

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode:

2013 -

Antal boliger

30 stk. 

Opgavens omfang:

Nybyggeri

Rådgivningens omfang:

Skitseprojekt

VIL DU VIDE MERE?

Niels Andersen

Projektchef, Partner

​Nye fremtidssikre boliger

Bæredygtige almene boliger på vej i Hadsten – som passivhuse og med DGNB-tænkning som arbejdsgrundlag. Med en ambitiøs bygherre og en miljøbevidst kommune banes der vej for nytænkning, og der lægges op til nye standarder i den almene sektor og i kommunernes krav ved udbygning af nye boligområder.

​Al2bolig planlægger at opføre 30 almene boliger i Hadsten, og kravet er, at de skal være super energieffektive, og at alle valg i planlægning, projektering og udførelse skal ske med DGNB som grundlag.

I Faurskov Kommune, som Hadsten hører under, er ambitionerne tilsvarende høje, og kravene til bæredygtighed står øverst på kommunens dagsorden.

​Og så skal boligerne naturligvis være attraktive og rumme alle de kvaliteter, som gør dem gode for mennesker at bo i - med egne haver, gode uderum og med minimale vedligeholdelsesbehov – kvaliteter som gør dem til et ligeværdigt og bæredygtigt alternativ til parcelhuset.

Selve byggesagen

Boligselskabet ejer to mindre grunde, som begge ligger i direkte tilknytning til hhv. en eksisterende rækkehusbebyggelse og en parcelhus udbygning med ganske få år på bagen. Og med et stigende behov for nye boliger i området, er det ønsket at igangsætte afrundingen af bebyggelserne på en måde, som ikke alene lever op til kommunens krav til bæredygtighed i bred forstand, men også tage den et skridt videre med DGNB som redskab og med en klar ambition om at skabe lavenergiboliger af høj kvalitet indenfor gældende rammebeløb.

De 30 Boligerne fordeles med 12 i Falkevænget og 18 på Bavnehøj, under to forskellige lokalplaner, men med tæt-lav karakter som et grundlæggende vilkår i begge tilfælde.

KAAI er valgt som rådgiver på de to bebyggelser, og for os er det en ønskeopgave. Med en progressiv bygherre som Al2 kan vi komme langt – ja faktisk så langt, at en Passivhus standard synes indenfor rækkevidde. Og med en miljøintensiv landskabsbearbejdning med lokal nedsivning og opsamling af regnvand og med en DGNB-baseret fornuftstænkning, vil bebyggelserne ligge helt fremme på bæredygtighedsfronten.

​Inspirationen ligger lige foran os, og udspringer af de erfaringer vi har gjort os gennem arbejdet med 4 passivhuse opført i Nørholm – et attraktivt landsbymiljø lidt uden for Aalborg – hvor passivhuse er et oplagt valg. Ikke kun fordi de er miljøvenlige, bæredygtige og billige i drift, men også fordi, der ikke er adgang til billig fjernvarme i området.

​KAAI står selv som bygherre på projektet, for med en høj bæredygtigheds ambition og med både certificeret passivhus designer og DGNB-konsulent i huset, var det en oplagt mulighed at foretage de nødvendige eksperimenter. ”Hvad er godt, og hvad er skidt” når man arbejder med lavenergibyggeri generelt og passivhuse i særdeleshed. På den måde fik vi helt enkelt et stærkt erfaringsgrundlag, som vi kan tilbyde vores, efterhånden mange, progressive bygherrer.

​Husene står derude nu, smukt indpasset i landskabet og i en menneskelig skala med smukke velbelyste rum og alle de kvaliteter, den moderne bolig skal indeholde.

​Eksperimentet var udfordrende, men det lykkedes. Energiforbruget er minimalt, og det viste sig, at med omtanke i alle valg og med enkle byggetekniske løsninger, kunne husene opføres til en særdeles fornuftig pris.

Vi er sikre på, at det også kan lade sig gøre i Hadsten. Så takket være en ambitiøs bygherre, en miljøbevidst kommune og – i al beskedenhed en rådgiver med forstand på bæredygtighed - kan Al2 og den almene sektor være med til at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri. For når det lykkes med 30 huse i Hadsten, kan det også lykkes i større skala og i det ganske kongerige.

Og så er det jo for alvor bæredygtigt!

Fakta:​

+ Varmeforbruget i et passivhus ligger 75-85 % under et traditionel byggeri.

​+ Passivhuse er yderst CO2-venlige.

​+ Passivhuse har bedre indeklima end traditionelle huse, fordi de ikke har kuldebroer og er udstyret med det ventilationsanlæg med varmegenvinding.

​+ Det minimale varmebehov dækkes af et jordvarmeanlæg, og med lavt energiforbrug er du sikret mod fremtidige stigninger i energipriserne.

Hvor meget kan du spare ved at bo i et passivhus?

Hvad er et passivhus?

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31