September 2010

Konkurrence vundet!​

Energinet.dk har valgt Kærsgaard & Andersen A/S som totalrådgiver ved opførelse af en ny GIS-bygning i Revsing ved Vejen. GIS-bygningen er et Gas-isoleret koblingsanlæg, som består af såvel bygning som anlæg. Projekteringen starter i 2010 og anlægget skal stå færdigt i 2012.​

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31