Juli 2011

Konkurrence vundet​

Energinet.dk har valgt Kærsgaard & Andersen A/S til at opføre en HVDC-bygning (High Voltage Direct Current) i Tjele ved Viborg. Projektet er del af udvidelsen af den eksisterende elektriske Skageraksforbindelse til Kristiansand i Norge. Bygningen forventes i drift ultimo 2014.​

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31