August 2013

Energihandlingsplan​

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje på 15 mio.kr. som støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i den almene boligsektor.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2013, og KAAI tilbyder alle ydelser for ansøgning og udarbejdelse af energihandlingsplanerne.

læs mere »

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31