August 2013

Energihandlingsplan​

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje på 15 mio.kr. som støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i den almene boligsektor.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2013, og KAAI tilbyder alle ydelser for ansøgning og udarbejdelse af energihandlingsplanerne.

læs mere »