November 2014

Spændende tiltag på Hadsten Skole​

På Hadsten Skole ”sammensmeltes” skole og skolefritidsordning i fælles lokaler, og der indrettes ny integreret daginstitution i en eksisterende undervisningsfløj.

Kærsgaard & Andersen A/S faciliterer den spændende proces for Favrskov Kommune og projekterer de nye områder for SFO/0.-3. klasse og den gennemgribende omdannelse af eksisterende undervisningsfløj til den nye daginstitution inklusiv omfattende landskabelige arbejder, som sikrer spændende uderum og legepladser.

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31