Februar 2014

Rammeaftale​

I skarp konkurrence har KAAI som total-rådgiver opnået rammeaftale med Boligselskabet Viborg. Rammeaftalen er vundet i samarbejde med Viborg Ingeniørerne og ENG arkitekter (landskab), og omfatter en række helhedsplaner, renoveringsprojekter og nybyggeri i en periode på 4 år.

Vi glæder os til at stille vores store erfaring og kompetencer til rådighed, og være med til at udvikle de mange boligafdelinger, i et engageret og tillidsfuldt samarbejde med Boligselskabet Viborg.​

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31