April 2015​

Konkurrence vundet​

'Choko-laden', en tidligere chokoladefabrik på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus tilføres 27 nye ungdomsboliger.

I konkurrence mellem en række rådgiver virksomheder har Boligkontoret Aarhus valgt at indgå kontrakt med KAAI som totalrådgiver for opgaven.

Ungdomsboligerne opføres som nye penthouse boliger, i en ny 4.sal på den gamle industribygning. Samtidig foretages omfattende renoveringer af eksisterende teglstens- og betonvægge.

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31