September 2014

Indvielsen af Media College Aalborg​

Der var nemlig indvielsen af de komplet renoverede og fremtidssikrede undervisningsfaciliteter der skal benyttes til Medie Tech.

Kærsgaard & Andersen AS har været totalrådgiver for hele forløbet fra ide til ibrugtagning.

Undervisningsarealer er blevet ombygget således de også kan danne afsæt for morgendagens undervisningsformer.

Kastetvej 21a, Aalborg |   Søren Frichs Vej 38c 2.sal, Åbyhøj   |   Strandvænget 25, København Ø.   |   Tlf.: 70 27 11 31